oNas

Reference

Projekti

Dodatno

Kontakt

GRAD-ART eko

Reference

Podjetje je s svojimi strokovnjaki in zunanjimi sodelavci v svoji strokovni karieri izvedlo številne projekte, med katerimi so najopaznejši:

Načrt gradbene konstrukcije - prizidek OŠ Zagorje
Načrt gradbene konstrukcije - prizidek OŠ Škofljica in telovadnica OŠ Škofljica
Načrt gradbene konstrukcije - prizidek OŠ Ig in telovadnica OŠ Ig
Načrt gradbene konstrukcije – telovadnica OŠ Mozirje
Načrt gradbene konstrukcije – ACB Slovenske Konjice
Načrt gradbene konstrukcije – ACB Ptuj
Načrt gradbene konstrukcije – rekonstrukcija gradu Snežnik
Potresna analiza Vila Bled
Načrt gradbene konstrukcije – rekonstrukcija objekta »Samski dom CP Ljubljana«
Načrt gradbene konstrukcije – rekonstrukcija Psihiatrične Bolnišnice v Begunjah
Načrt gradbene konstrukcije – rekonstrukcija knjižnice Grosuplje
Načrt gradbene konstrukcije – novogradnja in rekonstrukcija osrednje knjižnice v Celju
Načrt gradbene konstrukcije – sanacija nadvoza VA0149 na AC odseku Vrhnika - Logatec
Načrt gradbene konstrukcije - sanacija nadvoza VA0058 na AC odseku Slivnica - Fram
Načrt gradbene konstrukcije - sanacija stebrov viadukta Ravbarkomanda
Projekt rekonstrukcije brvi čez Soro v Škofji Loki
Načrt gradbene konstrukcije – DOLB Ribnica
Načrt gradbene konstrukcije – rekonstrukcija in prizidek upravna stavbe Salonit Anhovo
Načrt gradbene konstrukcije – NRC Planica – ogrevalni objekt in objekt Čaplja
Načrt gradbene konstrukcije – Letališče Bovec, hangar in upravna stavba

Preko 160 načrtov rekonstrukcij objektov poškodovanih v potresu v Zgornjem Posočju


Kontakt:
e-mail: info@grad-art.si
tel 1.: +386(0)1/438 19 40
tel 2.: +386(0)31/441 544
fax.: +386(0)1/438 19 45

© GRAD-ART d.o.o.