oNas

Reference

Projekti

Dodatno

Kontakt

GRAD-ART eko

 

GRAD-ART eko

 

 

Odločitev za pristop k energetsko učinkovitem projektiranju je pospešilo sprejetje pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah in vse višje cene energentov.

Pri trenutnih cenah energentov učinkovita strategija upravljanja z energijo omogoča bistveno nižje stroške pri upravljanju s stavbo. Smiselno je razmisliti o stroških za ogrevanje, električno energijo in nenazadnje tudi o možnostih pridobivanja energije iz alternativnih virov (sončna energija, toplotne črpalke, toplota odpadnih voda,...).

Ponujamo vam izdelavo bilance porabe energije za vaš obstoječ in izboljšan energetsko učinkovit objekt. Izračun povračilne dobe je v tem primeru odločilnejši prikaz upravičenosti investicije.

Ponujamo vam tudi svetovanje pri dodeljevanju nepovratnih spodbud ali pri dodeljevanju državnih kreditov za izboljšanje energetske učinkovitosti pri Eko skladih: www.ekosklad.si

 

Kontakt:
e-mail: info@grad-art.si
tel 1.: +386(0)1/438 19 40
tel 2.: +386(0)31/441 544
fax.: +386(0)1/438 19 45

© GRAD-ART d.o.o.