oNas

Reference

Projekti

Dodatno

Kontakt

GRAD-ART eko

oNas

Podjetje GRAD-ART d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2004 in trenutno zaposluje tri univerzitetne diplomirane inženirje gradbeništva, ki sodeluje z uglednimi arhitekti. Primarna dejavnost podjetja je konstruiranje gradbenih konstrukcij. Poleg varnosti sta za nas zanesljivost konstrukcij bistvenega pomena pri vsaki gradnji, bodisi da gre za novogradnjo ali rekonstrukcijo. Pri gradnji objektov se ne posveča dovolj pozornosti kakovostni zasnovi objektov v fazi projektiranja in izdelave načrtov. To lahko pozneje vodi v skrito napako ali neizvedljivost konstrukcije ali njenega dela in v slednjem primeru v neizogibne dodatne stroške.


Naš cilj je torej zagotavljanje kakovostne in varne zasnove konstrukcij v skladu z obstoječimi veljavnimi standardi. Odpornost konstrukcije na vplive okolja in lastne vplive objekta se zagotavlja na globalnem nivoju (temeljenje, prevrnitev objekta...), lokalnem nivoju (konstrukcijski elementi kot so plošče, stene, nosilci...) in na nivoju detajlov, kar je pogosto izpuščeno v projektnih dokumentacijah, izvedba detajlov pa je žal prepuščena iznajdljivosti izvajalcev. Ker se obtežbe v večini primerov prenašajo od mesta nanosa obtežbe na konstrukcijske elemente preko detajlov oz. spojev do temeljev, so detajli praviloma kritična mesta (najšibkejši člen v verigi) tako pri konstruiranju, kot pri izvedbi konstrukcij.


Konstruiranje objektov v Sloveniji in na področju evropske unije poteka v skladu s sedaj že ustaljenimi standardi: SIST EN 1990 – Evrokod-i. Gradbena zasnova objektov mora biti ustrezna glede na pričakovane vplive iz okolja. Na najzahtevnejšem mestu med vplivi v Sloveniji je vpliv potresa, kjer pride do močnejših potresov v daljših periodah. Posledice so v primeru slabe gradbene zasnove ali izvedbe objekta lahko tolikšne, da objekt po potresu ni več uporaben ali se celo poruši. Ker so močni potresi izredno redki se v primeru močnega potresa v skladu s standardom dovoljujejo poškodbe konstrukcij (ne v primeru konstrukcij izrednega pomena – bolnišnice, gasilski domovi...), v nobenem primeru pa ni dovoljena porušitev objekta.
Vplive, ki se pojavljajo pogosto (npr. vsaj vsakih nekaj let), mora konstrukcija prenesti brez poškodb. Taki vplivi so vplivi snega, vetra, prometa, koristne obtežbe in ostali, ki so specifični za vsak objekt.


Seveda naročniku z veseljem ugodimo tudi pri posebnih željah za nekonvencionalne konstrukcije, od dimenzioniranja drevesne hišice do bunkerja.

Kontakt:
e-mail: info@grad-art.si
tel 1.: +386(0)1/438 19 40
tel 2.: +386(0)31/441 544
fax.: +386(0)1/438 19 45

© GRAD-ART d.o.o.